Pro ženy ...

  1. Důvěrné slovo k ženám (Ústřední ústav zdravotnické osvěty,  Praha 1964)

  2. Ženám v šestinedělí (MUDr. Stanislav Trčka, CSc., Praha 1979)

Důvěrné slovo k ženám

Mnohé z vás snad spadl kámen ze srdce, když byl schválen zákon o umělém přerušení těhotenství. Tento zákon ovšem neznamená, že teď můžete brát problémy pohlavního života na lehkou váhu. Nebyl vydán proto, aby se rodilo méně dětí, ani proto, aby se lehkomyslní lidé nemuseli bát následků své nerozvážnosti a ani proto, aby se hazardovalo zdravím žen, zejména těch, u nichž by se přerušení těhotenství mělo opakovat během krátké doby. Jeho účelem je pomoci těm ženám, které pomoc skutečně potřebují a pro které by těhotenství znamenalo vážné ohrožení jejich zdraví nebo pevnosti rodinného svazku.
Provést přerušení těhotenství je věc velmi závažná. Je to vlastně operativní výkon, který s sebou vždy nese, jako každá jiná operace, určité nebezpečí pro ženu.
Možná, že teď trochu zapochybujete a řeknete si, jaképak nebezpečí, když se nyní provádí potrat v nemocnici. Ano, podle nového zákona se skutečně přerušení těhotenství smí provádět jen v nemocnici. Ale ani tak nemůže žádný lékař plně zaručit, že tento výkon nebude mít pro další život ženy následky. Po umělém přerušení těhotenství se mohou vyvinout nepříjemné, bolestivé a úporné záněty vaječníků, vejcovodů a dělohy, které se léčí dlouhé měsíce i roky a ještě se často opakují. Některé ženy po provedení potratu ztrácejí i pěkný, svěží vzhled. Je to proto, že umělé přerušení, těhotenství může znamenat prudký zásah do rovnováhy důležitých pochodů v těle, a toto porušení dosavadního pořádku se může projevit na vzhledu ženy. Vytvářejí se jí v obličeji vrásky, kůže dostává popelavé zabarvení, vlasy ztrácejí mladistvý lesk a pěknou barvu, tělesné formy se začnou uvolňovat a přistupuje ještě mnoho jiných nepříjemných příznaků, jaké jinak potkávají ženu až ve vyšším věku.
A jedno z nejzávažnějších nebezpečí, které hrozí po umělém potratu, je neplodnost ženy neboli sterilita.
Stává se často, že po překonání překážek, pro které se žena zbavuje těhotenství, chtějí manželé později dítě.
Další, teď už žádané těhotenství, se však nedostavuje. Léta utíkají, žena se léčí, ale dítě nepřichází. Nastala neplodnost, na které nenesou vinu lékaři. Pouze tělo se s násilným zásahem do svých mateřských funkcí nedovedlo vyrovnat naprosto bez následků.
Zákon o přerušení těhotenství je dalším krokem k úplnému zrovnoprávnění ženy. Žena má a musí mít právo spolurozhodovat o svém životě a štěstí. Ale to znamená, že žena musí být v každém případě hodna tohoto závažného rozhodování, musí být uvážlivá a moudrá, nesmí posuzovat situaci unáhleně, neuváženě, pouze pod vlivem okamžitého panického strachu z neočekávaného těhotenství. Před svým rozhodnutím se musí uklidnit, posuzovat situaci s rozvahou a pamatovat i na další budoucnost a další léta svého života! Z hlediska zdravotního je možno doporučit jako nejvýhodnější a nejbezpečnější cestu jak zabránit nechtěnému těhotenství některou z metod ochrany před početím. O přerušení těhotenství rozhoduje interrupční komise. O její pravomoci nemají ženy vždy správný názor. Některé se domnívají, že komise musí jejich žádost o přerušení těhotenství vyřídit kladně. Avšak pro liberální provádění tohoto zákona byly podmínky zpřísněny a složení komise bylo změněno tak, že v ní zasedají dnes poslanci - zástupci národních výborů.
Rozhodování komise není snadné: Musí uvážit závažnost všech důvodů, které byste uvedla, ale nesmí ztrácet ze zřetele ani to, že u nás víc než třetina a na území hlav. města Prahy dokonce polovina těhotenství skončila umělým přerušením. Způsobilo to pokles porodnosti a změny ve složení obyvatelstva ve prospěch starších, méně produktivních ročníků.
Interrupce není jediná možnost, jak zabránit nežádoucímu těhotenství. Jsou prostředky a možnosti vůči ženě daleko šetrnější. Nejprostším je přerušovaná soulož. Avšak stává se, že ještě předtím, než se u muže dostaví vrcholný pocit, odcházejí spolu s výměšky i pohlavní buňky - spermie - takže nastane oplodnění. Tyto nezdary nejsou ovšem závislé na mužově pozornosti. Mnohý muž se potom diví, jak vlastně k otěhotnění u ženy došlo, a někteří z neznalosti a neprávem obviňují ženu i z nevěry.
Ani výpočet plodných a neplodných dnů není spolehlivým prostředkem proti početí, právě tak jako různé výplachy pochvy octovou nebo mýdlovou vodou. Poměrně nejspolehlivějším prostředkem je mužská ochrana, tzv. prezervativ nebo kondom. Záleží ovšem na tom, aby byl naprosto neporušený. O tom se muž musí přesvědčit před souloží: prezervativ nafoukne a po souloži jej naplní vodou. Aby se prezervativ neporušil přímo při styku, je zapotřebí potřít jej před použitím vazelínou apod., ev. žena užije antiželé nebo muž alespoň prezervativ navlhči.
Lékař vám nejlépe poradí, jak zabránit těhotenství. Dnes již máme takzvané antikoncepční poradny na klinikách, v nemocnicích nebo ve střediscích. Ale i tam, kde nejsou, můžete se s důvěrou obrátit o pomoc a radu ke svému obvodnímu lékaři, který vás popřípadě pošle k odbornému ženskému lékaři nebo lékařce. V antikoncepční poradně nebo u odborného ženského lékaře se naučí žena zavádět si sama ochranné gumové pesary (věnečky či kloboučky) s příslušným želé zneškodňujícím semeno. Řídí-li se žena přesně všemi danými instrukcemi, je bezpečnost před otěhotněním téměř zaručena.
Znovu opakujeme: Ani nový zákon, který chrání ženu před mnohými komplikacemi neodborného přerušení těhotenství, ani antikoncepce však nemůže nahradit mravní odpovědnost, spojenou s uvědomělým rodičovstvím, kterou je stejně vázána žena jako muž.
Nepřipravujte se lehkomyslně o štěstí být matkou! Chraňte si zdraví a varujte se neuvážených rozhodnutí! Nevíte-li si rady, vždycky vám rád poradí váš lékař.

Vydal Ústřední ústav zdravotnické osvěty  Praha 1964

 

Ženám v šestinedělí

MILÁ MAMINKO,
pravděpodobně si sama uvědomujete, že kromě radosti z děťátka Vás čeká i mnoho povinností. Jednak péče o Vaše zdraví a jednak péče o děťátko. Rodila-li jste poprvé, máte možná starosti, zda to všechno dobře zvládnete. Chceme Vám poradit,a proto Vám posíláme tento dopis.
Možná, že Vás zajímá, jaké změny se ve Vašem těle dějí nyní, v době šestinedělí.
Nejvýznamnější změny nastávají v děloze. Vy již jistě víte, že během těhotenství se děloha mimořádně zvětšila. Největší velikosti dosáhla před porodem; po porodu sahá k pupku. Pak se den po dni zmenšuje; během deseti dnů po porodu již sestoupí její horní okraj do malé pánve natolik, že již ani není hmatný skrze břišní stěnu. Lékaři dřívějších dob dali tomuto ději název "zavinování dělohy". K zavinování dělohy jsou nezbytné stahy děložního svalu. Po porodu se
jim říká "poporodní stahy". Přicházejí většinou již jenom nepravidelně. Prvorodičky je obyčejně ani nevnímají, u vícerodiček se někdy projevují jako občasný tupý tlak v břiše.
Při zavinování dělohy odchází z děložní dutiny zvláštní tekutina, zvaná "očistky". Mají zpočátku krvavou barvu, později jsou hnědé a nakonec bývají bezbarvé. Po jednom až dvou týdnech se úplně ztratí.
Očistky odcházející z rodidel je nutno zachycovat do čistých porodnických vložek; obsahují množství bakterií z pochvy. Při nesprávné výměně vložek byste si mohla přenést bakterie na prsní bradavky a způsobit si zánět prsu. Nikdy nezapomeňte důkladně si mýdlem umýt ruce. Požádejte zdravotní sestru o přesné poučení, jak s vložkami správně zacházet.
Velkou pozornost věnujte v šestinedělí čistotě zevních rodidel. Ženská sestra oplachuje, v prvních dnech po porodu rodidla nedělky vodou s dezinfekčním roztokem, později, a také doma, se již má nedělka oplachovat pod sprchou sama. Zevní rodidla je třeba oplachovat zvláště po stolici a po močení. Koupání ve vaně není v době šestinedělí vhodné vůbec.
Svalstvo pánevního dna, porodem vytažené a ochablé, se po porodu vrací do původního stavu. Jde tu o svaly, uložené v dolní části pánve. Úkolem těchto svalů je především udržovat dělohu ve správné po- loze. Proto nedělkám doporučujeme, aby si pokud možno v prvních dnech po porodu lehaly ve volné chvíli na břicho, celkem nejméně 2 hodiny denně, nejlépe hodinu odpoledne a hodinu po večeři. Velmi užitečné také je spát v poloze na břiše. Přitažlivost zemská pomáhá v této poloze uvádět dělohu do správného postavení, při němž je horní část dělohy skloněna dopředu.
Některé nedělky bývají v prvních dnech po porodu
nepříjemně překvapeny nepěkným vzhledem svého břicha; všimnou si, že když se chtějí posadit, vzniká jim uprostřed břicha jakýsi svalový hřeben. Když si stoupnou, přepadá jim břišní stěna dopředu a dolů jako vak. Příčinou toho je ochabnutí svalstva přední břišní stěny. Nejlepším prostředkem, jaký moderní lékařská věda zná proti poporodnímu vytažení břišních svalů, je speciální cvičení. Jeho správné provádění má mimořádný význam. Se cvičením je třeba začít již v prvních dnech po porodu, a to bud' podle ústavního rozhlasu (pokud jej porodnické oddělení má k dispozici), anebo podle návodu z letáku nebo z knihy. Leták "Tělocvik v šestinedělí" dostanete zdarma od zdravotní sestry na oddělení šestinedělek.
Knihu MUDr. St. Trči, CSc. "Budeme mít děťátko", obsahující přesný návod ke cvičení, lze zakoupit v knihkupectví. I po porodu je dobře stále si kontrolovat držení těla - při chůzi, vsedě, ve stoje; tím pomáháme velmi účinně, vlastně stále, zpevňování svalů, a tak i obnově pěkné postavy.
Doposud jsme hovořili o šestinedělí jako o době, kdy se mateřské tělo vyrovnává se změnami, vzniklými během těhotenství, Na těle šestinedělky však nastávají ještě změny jiného druhu. Je to příprava mléčných žláz pro kojení. V prvních dnech po porodu vylučují mléčné žlázy, uložené v obou prsech, řídkou tekutinu, zvanou mlezivo. Mlezivo se tak stává první stravou pro kojence; pročistí jeho zažívací ústrojí a zbaví střeva tmavě zeleného obsahu, tzv. smolky. Tím připraví kojence na přijímání a trávení mateřského mléka.
Kolem třetího dne po porodu prsy zduří. Lékaři dali tomuto ději výstižné pojmenování "prsy se nalévají". V tu dobu se mlezivo začne měnit v hustou bělavou tekutinu, mateřské mléko.
Nedělky se lékařům mnohdy svěřují s obavami, zda budou mít dostatek mléka. K takovým obavám však, maminko, není důvodu. Naopak je důležité v šesti- nedělí si obavy nedělat. Je totiž známo, že pouhý strach, a~ z jakéhokoli důvodu, tedy i strach z ne- dostatku mléka, dovede někdy tvorbu mléka snížit.
Zkušenosti dále ukazují, že tvorba mléka závisí především na péči, kterou nedělka svým prsům a kojení věnuje. Zmíníme se proto o některých zásadách správného kojení.
Dbejte všech pokynů, které Vám dá zdravotní sestra, jež Vás bude seznamovat se správným způsobem kojení. Sestry, které pracují na odděleních pro
šestinedělky, mají bohaté zkušenosti ve svém oboru. Nejenom že Vám ukáží, jak máte při kojení držet dítě, jak s ním máte při kojení zacházet, ale i jak máte správně odstřikovat mléko, pečovat o prsní bradavky atd.
Nelekejte se nezdarů při prvním kojení! V prvních dnech kojení bývá u některých žen povrch bradavek tak jemný, že se na něm při kojení snadno vytvářejí drobné odřeninky a trhlinky. Každý vznik trhlinek hlaste sestře anebo při vizitě lékaři. Také případné zarudnutí prsu nebo jeho bolestivost je třeba při vizitě hlásit. I doma zachovávejte při kojení i při péči o čistotu bradavek a prsů stejné zásady, jakým Vás naučila zdravotní sestra.
Předpokládáme, že Vám po návratu z porodnického
ústavu domů při péči o domácnost i o kojence vypomůže manžel nebo někdo z nejbližších příbuzných. Sama byste totiž těžko mohla zvládnout péči o kojence i péči o domácnost.
Z domova začněte vycházet až po uplynutí prvních dvou až tří dnů od příchodu z porodnického ústavu. Záleží přitom na okolnostech. Na roční době, na počasí, na okolí domu, v němž bydlíte. K první procházce si vyberte pěkný den bez větru, bez mrazu a bez deště. V parném létě se hodí k první vycházce ve- černí chládek, v zimě naopak odpolední doba. A bude vhodné, aby Vás při první vycházce někdo doprovodil: matka, manžel nebo aspoň přítelkyně.
K spánku potřebujete nejméně osm hodin denně. Aby bylo možno tuto minimální dobu spánku dodržet, zdřímněte si jednou nebo dvakrát i ve dne. Bude také třeba, aby část noci vstával místo Vás ke kojenci ně- kdo z členů rodiny.

K tomu, abychom Vás mohli podrobně seznámit se
zásadami správného stravování kojící ženy, bychom musili rozšířit tento leták o řadu stránek. Dáme Vám aspoň všeobecné rady: Jídelníček šestinedělky má obsahovat pestrou, rozmanitou stravu. Má v něm být zastoupeno co nejvíce syrového ovoce i zeleniny, dostatek masa, velmi málo moučných jídel a co nejméně sladkostí.
Pokud jde o množství jídla: Neplatí žádná přesná pravidla o tom, kolik jídla má nedělka sníst. Jelikož se tělo má navrátit do takového stavu, v jakém bylo před těhotenstvím, je třeba dbát, aby se i tělesná váha vrátila k původním váhovým hodnotám. Je proto rozumné kontrolovat v šestinedělí váhu pravidelně každý týden.
Tekutin má kojící nedělka vypít denně přes dva litry. Rozumí se tím nejenom nápoje, nýbrž i ostatní
tekutiny: omáčky, polévky atd. Alkoholické nápoje kojící nedělka nesmí pít vůbec. Alkohol totiž přechází do mléka a mohl by těžce poškodit duševní vývoj dítěte; kromě toho většinou zbytečně zvyšuje chuť k jídlu, a tak by mohl přispět k'vzniku nežádoucího přírůstku na váze. Stejně nezdravé je i kouření cigaret. Nikotin, obsažený v cigaretovém kouři, rovněž proniká do mléka a mohl by poškodit nervovou soustavu kojence.
Některé nedělky dosud věří, že žena je po porodu tak dlouho neplodná, dokud kojí. Je to však pouze částečná pravda, skutečnost je takováto: Bezpečnou ochranu před otěhotněním může zajistit v období kojení jedině správně používaná antikoncepce. V době kojení však není vhodné používat hormonálních antikoncepčních tablet Norbiogest apod. Naopak nejvhodnějším antikoncepčním prostředkem v období kojení je mužská ochrana, kondom. A budiž ještě připomenuto, že v prvních šesti týdnech po porodu by se měli manželé vyvarovat pohlavního styku vůbec.
Po skončení šestinedělí navštivte ženského lékaře. Vyšetří Vám vnitřní rodidla, zjistí, zda je děloha ve správné poloze, zkontroluje, zda jsou správně zhojeny případné porodní trhlinky apod. Je to důležitá prohlídka, neboť včasným rozpoznáním hrozící poruchy a příslušným protiopatřením lze zabránit vzniku pozdější choroby, kupříkladu výtoku z rodidel, zánětu děložních přívěsků apod. Budete-li si přát, poradí Vám lékař při prohlídce, který z moderních antikoncepčních prostředků je pro Vás nejvhodnější a uchrání Vás před nechtěným otěhotněním, abyste si mohli s manželem odložit příští těhotenství na dobu, kterou si sami zvolíte.

MUDr. Stanislav Trča, CSc.